រូបភាពដោយ(ដេវុិន)

ថ្លែងចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររ នៅខេត្តបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូរ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅក្នុង វេទិការ«អប់រំសិទ្ធិនយោបាយ» លោក សួនសេរីរដ្ឋា ប្រធាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ បានលើកឡើង បែប ចំអកទៅ អោយលោក ហ៊ុនសែន ដែលជានាយករដ្ឋមន្រ្តី កំពង់តែ កាន់អំណាចថា នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ ធ្វើស្រែបានស្រូវ ស្រូវថោក  ធ្វើចំការ បានដំឡូង ដំឡូងថោក ដាំពោតបានផ្លែ ពោតថោក ដាំដំនាំអ្វីបានថោករបស់នឹង លោកសួនសេរីរដ្ឋាបានលើកឡើងបែបចំអកថា ថោកប៉ុន្នឹងហើយចង់បានថោកប៉ុន្នាទៀត សម្លេង

លោកសួនសេរីរដ្ឋា បន្តលើកឡើងទៀតថា បានជាកសិករខ្មែរ ដាំអ្វីថោកនឹងនោះមកពី មេដឹកនាំ ដែលកំពុងតែ កាន់អំណាចនឹង វាថោក សម្លេង 

 កាលើកឡើង របស់ លោកសួនសេរីរដ្ឋា បែបចំអកទៅ លោកហ៊ុនសែន បែបនេះ គឺបន្ទាប់ពី លោក ហ៊ុនសែន បានអួត ប្រាប់ពីសម្ធិផល របស់លោក ក្នុងកាដឹកនាំ ប្រទេសជាង៣០ ឆ្នាំតែម្នាក់ឯង លោកហ៊ុនសែន ក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថា ប្រទេសខ្មែរ ក្រោមកាដឹកនាំ របស់លោក អស់រយះពេល ៣០ ឆ្នាំ គឺរីកចំរើន គ្រប់វិស័យ ដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងអ្នករិះគន់ ដែលរិះគន់កា ដឹកនាំ របស់លោក នោះ លោកហ៊ុនសែន តែងតែ លើកឡើងថា បានប៉ុន្នឹងហើយ ចង់បានប៉ុន្នាទៀត ។ តាមរបាការណ៍ របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ បានអោយដឹងថាប្រទេសខ្មែរបានស្ថិត ក្នុងចំណោមប្រទេស មានអំពើពុករលួយ ខ្លាំង ជាហេតុធ្វើអោយ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលស្ថិតនៅក្រោម កាដឹកនាំ របស់លោក ហ៊ុនសែន ជា៣០ ឆ្នាំមកនេះ ក្រីក្ររ និង អំពើ និទណ្ឌភាព កើតឡើង ឥតឈប់ឈរ ។
ទស្សនាវីដេអូ (https://www.youtube.com/watch?v=kquoBCLgvQ4)
 
អត្តបទដោយ(ដេវុិន)