ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រ មិនតិចជាប្រាំរយនាក់ លោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណបក្សអំណាចខ្មែរ ដែលតែងតែរិះគន់មិនសំចៃមាត់ ទៅលើកាដឹកនាំ របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចប្បន្ននោះ បានធ្វើកា បកស្រាយ ចំៗចំនុច ពីរបៀបដឹកនាំរបស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពជា ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ុនសែន សព្វថ្ងៃនេះថា ប្រទេសខ្មែរ ត្រូវបានរលាយនូវ សម្បត្តិ៍ធម្មជាតិ យ៉ាងច្រើន ដូចជាព្រៃឈើ រ៉េ និង សម្បត្តិ៍ដូនតាខ្មែរ យ៉ាងច្រើនទៀត ដោយសារ កាដឹកនាំបំផ្លាញជាតិ របស់គណបក្ស ប្រជាជន លោកសួនសេរីរដ្ឋា ក៏បានលើកលើងបែបចំៗបន្តទៀតថា ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេយកច្បាប់ជាធំ ចំណែកឯប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្ញុំគេយកអ្នកធំធ្វើជា

ច្បាប់ គឺគ្រួសារ របស់អ្នកធំ មានអំណាច បញ្ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាគឺអំណាច មានតាំងពីឪ រហូតកូន នេះជា កាកាន់អំណាចផ្ដាច់ការ របស់ជនផ្ដាចការ ដែលកាន់អំណាចពីឪហើយ ផ្ដេអោយកូនថែមទៀត ....

សម្លេង 

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយ លោកបាន ហ៊ុនសែន បានឡើងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរ អស់រយះពេល ជាង ៣២ឆ្នាំ មកហើយ គេសង្កេតឃើញថា ក្រោមកាដឹកនាំ របស់លោក ហ៊ុនសែន អស់រយះពេលជាង ៣០ឆ្នាំ មកនេះ ចំនុចវិជ្ជាមាន មានតិច តែចំនុចអ្នកវិជ្ចា មានច្រើ ព្រៃឈើ រ៉ែសម្បត្តិធម្មជាតិ ដូនតាខ្មែរ ត្រូវបាន រលាយ ខ្ទេចគ្មានសល់ ក្រោមអំពើពុករលួយ តាំងពីថ្នាក់លើ ដល់ថ្នាក់ក្រោម បញ្ហា ជនជាតិយួន ជាច្រើន បានចូលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរ ក្រោមរូបភាព មានកាជួយជ្រោយជ្រែង ពីគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា ។

អត្តបទដោយ(ដេវិន)