លោកសួនសេរីរដ្ឋា មានប្រសាសន៍ថា៖ មេដឹកនាំ គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ជាមេដឹកនាំ ដែលមិនអាច កាពារ ជ័យជំនះ ដែល ពលរដ្ឋផ្ដល់អោយបាន 


បើកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី នោះទើបត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មកែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ តែបើកំណត់អាណត្តិបេក្ខជនអ្នកចង់ឈរឈ្មោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះ គឺអាចធ្វើ វិសោធនកម្មកែតែច្បាប់បោះឆ្នោតមួយប៉ុណ្ណោះ 


គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺ ខ្លាច គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បាត់អស់សំឡេងគាំទ្រហើយរលាយដូច គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ដែលដឹកនាំដោយ នរោត្តម រណឬទ្ធិ