ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

លោក សេរី ប៊ុនឡុង អនុប្រធានបណ្ដាញប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកអាណាខេត្តភាគខាងលិច


លោក សេង សុផាននី ប្រធាន ខុទ្ធកាល័យ នៃគណបក្សអំណាចខ្មែរ បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្មែរចង់បានសាមគ្គីតែមាត់។ ប្រលឹងខ្មែរយើងបែកបាក់ ព្រោះតែសត្រូវគេដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរ ដែល


ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦
សេចក្ដីប្រកាសពត៍មាន


ថ្ងៃទី ១៩ មេសា ២០១៦,
ក្រុមឧកញ្ញាអ្នកគាំទ្រ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា កំពុងបង្កើត «ភូមិទាសករក្នុងសម័យទំនើប» ក្នុងតំបន់ឯកជនដែលខ្លួនកាន់កាប់ នៅក្រោមលេសជួយអភិវឌ្ឍន៍ ។ 


ថ្ងៃទី ១៧ មេសា ២០១៦,
១៧ មេសា ១៩៧៥ ជាថ្ងៃជ័យជំនះរបស់យួន និងចិន លើសមរភូមិក្នុងប្រទេសខ្មែរ ដើម្បីលើកបន្តុបរបបខ្មែរក្រហមឲ្យឡើងកាន់អំណាច ជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងក្បាលពីរ គឺក្បាលចិន