ថ្ងៃទី ១៨ កុម្ភៈ ២០១៦,

មេដឹកណាំគណបក្ស នយោបាយ ដែលមិនហ៊ានឡើងមកជជែកដេញដោល ប្រជែងសមត្ថភាពគ្នាជាសាធារណៈ ជាមេគណបក្សកំសាក អសមត្ថភាព និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្លែងក្លាយ 


ជនរួមជាតិ !

ស្តេច មេដឹកនាំ និងពួកអ្នកនយោបាយខ្មែរ ដែលស្លាប់ទៅហើយនោះ គឺស្លាប់អន់ជាង «តួរល្ខោនបាសាក់» ទៅទៀត !


នៅថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ គណបក្សអំណាចខ្មែរ បានផ្ញើរ លិខិតមួយ ទៅកាន់លោកបណ្ខិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ បង្ហាញពីការគាំទ្រ ចំពោះចំនាត់ការ របស់ក្រសួងអប់រំ ភ្ជាប់ជាមួយនឹង សំនួមពរ មួយចំនួនផងដែរ។ 


គណបក្សអំណាចខ្មែរ ទទួលបានផែនទីខ្មែរចំនួន ៤ ផ្ទាំងពី Library of Congress of the U.S ដែលរួមមានផែនទីឆ្នាំ ១៩៦៨, ឆ្នាំ ១៩៧០ និងឆ្នាំ ១៩៧២ ។


គណបក្ស អំណាចខ្មែរ​ (Khmer Power Party) បង្កើតនិងដឹកនាំ ដោយលោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន ចលនាអំណាច ប្រជាពលរដ្ឋ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិច បានចុះបញ្ជី ជាគណបក្ស នយោបាយស្របច្បាប់ តាមប្រកាសរបស់ក្រសួង មហាផ្ទៃ លេខ ៦២៩២ ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥។


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ អំពីការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញ របស់លោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ