ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលជា ចលនា នយោបាយស៊ីវិល មានមូលដ្ឋាននៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក និងមានសាខា ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសបារាំង និងប្រទេសកាណាដា សូមជំរាបជូន ដំណឹង


គណកម្មាធិការ សាខា ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសកាណាដា (ទីក្រុង Montreal) សូមជំរាបជូនដំណឹង ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ ជនរួមជាតិ រួមឈាម និងរួមទុក្ខ ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា


សាខា ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រចាំប្រទេសបារាំង ក្រោមការដឹកនាំ ចង្អុលទិសរបស់ លោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ បានរៀបចំពិធីបុណ្យខួប ៣ ឆ្នាំ នៃ ការកកើត


ដើម្បីរំលឹកខួប ៣ ឆ្នាំ នៃ ការកើត ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ, ខួបទី ៤៣ ថ្ងៃទី ១៨ មិនា ១៩៧០ ដែលថ្ងៃសេរីភាពខ្មែរ និងខួបទី ៩០០ ឆ្នាំ នៃ ការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ ខ្មែរ


សេចក្តីជូនដំណឹង

កម្មវិធី ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់លោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ ទៅកាន់អឺរ៉ុប